• Zgłoszenie udziału – do 11.04.2017 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)
  • Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 05.03.2017
  • Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 10.03.2017
  • Przesłanie referatu – do 11.04.2017
  • Przesłanie referatu do publikacji w recenzowanym tomie – 30.09.2017
  • Dokonanie opłaty za publikację w recenzowanym tomie – 30.09.2017

Wednesday the 17th - - Powered by PWSZ Płock | Designed by Piotr Felczak stat4u