• Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Online Nowy Wymiar Filologii

 • Welcome to 3rd International Online Conference New Dimensions of Philology

 • Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Online Nowy Wymiar Filologii

 • Welcome to 3rd International Online Conference New Dimensions of Philology

III Międzynarodowa Konferencja Online
Nowy Wymiar Filologii
Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura
20 – 26 kwietnia 2017

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura organizowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 26 kwietnia 2017, po raz kolejny stając się forum dla nauczycieli, badaczy, naukowców, a także studentów służącym wymianie poglądów, przemyśleń, prezentacji wyników prowadzonych badań w odniesieniu do różnorodnej problematyki dotyczącej pojawiających się w tytule konferencji języków, literatury, językoznawstwa, kultury. Mamy nadzieję, że jak sugeruje tytuł, wspólnie poszukiwać będziemy nowego, innowacyjnego, a może nawet nieoczekiwanego wymiaru filologii.

Konferencja ta już po raz trzeci przyjmie innowacyjną formę. Artykuły przesłane przez Państwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.ndop.pwszplock.pl i będą tam dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników w terminie 20 – 26 kwietnia 2017. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma swój login i hasło, które umożliwią mu dostęp do publikowanych artykułów oraz wymianę poglądów i opinii w formie forum dyskusyjnego, znajdującego się pod każdym artykułem. Ponieważ zarówno lektura artykułów, jak i wzięcie udziału w dyskusji będzie możliwe w dowolnym momencie w podanym wyżej okresie, mamy nadzieję, że tego typu forma konferencji będzie dla Państwa dogodna i umożliwi włączenie się w tok konferencji w najbardziej odpowiadającym Państwu terminie.

Zarówno udział w konferencji, jak i prezentacja wystąpień na stronie konferencyjnej są bezpłatne.

Uczestników pragnących w trakcie konferencji zaprezentować referat lub prezentację multimedialną zapraszamy do przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. abstraktu zawierającego nie więcej niż 250 słów w języku polskim lub angielskim do dnia 05 marca 2017. Na stronie konferencji zostaną umieszczone te wystąpienia, które uzyskają akceptację recenzentów, a o uzyskaniu tejże akceptacji autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Wystąpienia zaakceptowane na podstawie abstraktów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 kwietnia 2017. Mogą one mieć formę tekstową w formacie MS Word, nagrania video lub prezentacji PowerPoint z nagranym komentarzem głosowym zapisanej w formacie video. W każdym przypadku prosimy o podanie tytułu referatu, nazwiska/nazwisk autora/autorów oraz afiliacji, a także streszczenia (max. 300 słów). W przypadku materiałów w języku polskim, prosimy także o przesłanie tytułu i streszczenia w języku angielskim (max. 300 słów). Językiem konferencji będzie język angielski i język polski.

Każdy z uczestników otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie o zaprezentowaniu referatu.

Osoby zainteresowane publikacją referatu w recenzowanym tomie prosimy o zaznaczeniu tego faktu w formularzu zgłoszeniowym. Pełną wersję referatów do publikacji, spełniającą wymogi redakcyjne zamieszczone na internetowej stronie konferencji należy przesłać do dnia 30 września 2017. Przesłane materiały zostaną ponownie poddane recenzji, a w publikacji zostaną umieszczone te referaty, które uzyskają akceptację recenzentów. Koszt publikacji wynosi 40 EURO (lub równowartość w PLN z uwzględnienie kursu EURO na dzień dokonania płatności). Termin dokonania wpłat – 30 września 2017. Ewentualne faktury są wydawane na nazwisko osoby, będącej właścicielem konta, z którego dokonano przelewu lub nazwisko osoby widniejącej na przekazie jako wpłacający.

PKO BP SA

Numer rachunku: 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077

Prosimy o upewnienie się czy przelew zawiera Państwa imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, organizator WNHS PWSZ Płock

Poniżej podajemy jedynie przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć referaty prezentujące nowe, innowacyjne spojrzenie na omawiane zagadnienia:

 • akwizycja języka
 • analiza językoznawcza
 • analiza literaturoznawcza
 • aspekty kulturowe
 • badania korpusowe
 • język a rynek pracy
 • język we współczesnym świecie
 • najnowsze teorie nauczania języka
 • nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne
 • pragmatyka
 • programy nauczania
 • psycholingwistyka
 • rola elementów kultury w rozwoju języka
 • rozwój języka
 • semantyka
 • socjolingwistyka
 • translatoryka
 • nowe technologie w badaniach i nauczaniu
 • uczenie się języka, itp.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Serdecznie zapraszamy.

Komitet Organizacyjny

 


Wednesday the 17th - - Powered by PWSZ Płock | Designed by Piotr Felczak stat4u