logo4pl

Język strony

  • slider0.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
A A A

V Międzynarodowa Konferencja Online

Nowy Wymiar Filologii

Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura

10 – 16 kwietnia 2019

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na V Międzynarodową Konferencję Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura organizowaną przez Zakład Filologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 16 kwietnia 2019, po raz kolejny stając się forum dla nauczycieli, badaczy, naukowców, a także studentów służącym wymianie poglądów, przemyśleń, prezentacji wyników prowadzonych badań w odniesieniu do różnorodnej problematyki dotyczącej pojawiających się w tytule konferencji języków, literatury, językoznawstwa, kultury. Mamy nadzieję, że jak sugeruje tytuł, wspólnie poszukiwać będziemy nowego, innowacyjnego, a może nawet nieoczekiwanego wymiaru filologii.

         

          Konferencja ta już po raz piąty przyjmie innowacyjną formę. Artykuły przesłane przez Państwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.ndop.pwszplock.pl i będą tam dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników w terminie 10 – 16 kwietnia 2019. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma swój login i hasło, które umożliwią mu dostęp do publikowanych artykułów oraz wymianę poglądów i opinii w formie forum dyskusyjnego, znajdującego się pod każdym artykułem. Ponieważ zarówno lektura artykułów, jak i wzięcie udziału w dyskusji będzie możliwe w dowolnym momencie w podanym wyżej okresie, mamy nadzieję, że tego typu forma konferencji będzie dla Państwa dogodna i umożliwi włączenie się w tok konferencji w najbardziej odpowiadającym Państwu terminie.

 

          Zarówno udział w konferencji, jak i prezentacja wystąpień na stronie konferencyjnej są bezpłatne.

 

          Uczestników pragnących w trakcie konferencji zaprezentować referat lub prezentację multimedialną zapraszamy do przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. abstraktu zawierającego nie więcej niż 250 słów w języku polskim lub angielskim do dnia 04 marca 2019. Na stronie konferencji zostaną umieszczone te wystąpienia, które uzyskają akceptację recenzentów, a o uzyskaniu tejże akceptacji autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

         

          Wystąpienia zaakceptowane na podstawie abstraktów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 marca 2019. Mogą one mieć formę tekstową w formacie MS Word, nagrania video lub prezentacji PowerPoint z nagranym komentarzem głosowym zapisanej w formacie video. W każdym przypadku prosimy o podanie tytułu referatu, nazwiska/nazwisk autora/autorów oraz afiliacji, a także streszczenia (max. 300 słów). W przypadku materiałów w języku polskim, prosimy także o przesłanie tytułu i streszczenia w języku angielskim (max. 300 słów). Językiem konferencji będzie język angielski i język polski.

 

          Każdy z uczestników otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie o zaprezentowaniu referatu.

 

          Osoby zainteresowane publikacją referatu w recenzowanym tomie prosimy o zaznaczeniu tego faktu w formularzu zgłoszeniowym. Pełną wersję referatów do publikacji, spełniającą wymogi redakcyjne zamieszczone na internetowej stronie konferencji należy przesłać do dnia 30 października 2019. Przesłane materiały zostaną ponownie poddane recenzji, a w publikacji zostaną umieszczone te referaty, które uzyskają akceptację recenzentów. Koszt publikacji wynosi 170 PLN. Termin dokonania wpłat – 30 października 2019. Ewentualne faktury są wydawane na nazwisko osoby, będącej właścicielem konta, z którego dokonano przelewu lub nazwisko osoby widniejącej na przekazie jako wpłacający.

 

PKO BP SA

Numer rachunku: 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077

Prosimy o upewnienie się czy przelew zawiera Państwa imię i nazwisko oraz tytuł konferencji:  V Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, organizator Zakład Filologii WNHS PWSZ Płock

 

Poniżej podajemy jedynie przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć referaty prezentujące nowe, innowacyjne spojrzenie na omawiane zagadnienia:

akwizycja języka

analiza językoznawcza

analiza literaturoznawcza

aspekty kulturowe

autonomia studenta

badania korpusowe

język a rynek pracy

język we współczesnym świecie

najnowsze teorie nauczania języka

gramatyka przyjazna uczącemu się (w tym zagadnienia dotyczące czasowników frazowych)

nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne

pragmatyka

programy nauczania

psycholingwistyka

rola elementów kultury w rozwoju języka

rozwój języka

semantyka

socjolingwistyka

translatoryka

nowe technologie w badaniach i nauczaniu

uczenie się języka, itp.

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

Komitet Organizacyjny


Copyright © 2019 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone.